Aurora

Cheese with respect for people, animals and nature

Eko boerderij van Schriek-Evers

Eko boerderij Van Schriek-Evers

 Koen van Schriek & Wendy Evers te Zeddam

Onze gemeente Montferland kent richting Oude Ijssel sinds de ruilverkaveling (1960) een relatief intensieve landbouw met grote percelen en rechte watergangen. Het is dan ook bijzonder dat wij hier vanaf 2010 biologisch zijn gaan boeren. En het blijkt dat dat prima kan. We hebben altijd zelf het overgrote deel van het voer voor onze koeien verbouwd en nooit mest hoeven afvoeren naar elders. We kunnen en mogen alle mest zelf gebruiken op onze percelen. Daarmee streven we steeds naar een lokale kringloop op ons bedrijf.

We melken ongeveer 110 koeien, voornamelijk van het ras Fleckvieh, deze koeien kunnen goed uit de voeten met veel weidegras en weinig krachtvoer. Er zijn voldoende plannen om ons bedrijf nog meer duurzaam te maken en die plannen maken het ook als een blijvend uitdagende manier van leven. In het negatieve beeld van de landbouw, zoals het vaak het nieuws haalt, herkennen wij ons gelukkig niet. Wij zien de toekomst positief tegemoet.

Het feit dat van onze koemelk nu dichtbij geweldige biologische kaas wordt gemaakt door Aurora is ook weer een fijne stap die bij ons past, want waarom zou je producten als zuivel en kaas de hele wereld over slepen?        

adres :
Terborgeseweg 16
7038 XE Zeddam