Demeter boerderij Arink

Lianne & John Arink

Arink vindt het belangrijk dat hun bedrijf een gesloten kringloop is. Daar hebben ze de afgelopen jaren op gefocust. Ze zijn er trots op dat hen dat is gelukt. Ze voeren geen voer meer aan en benutten alle mest op hun eigen bedrijf! Zo is de kringloop gesloten en zo willen zij werken! Hun stallen hebben ze aangepast, er is voldoende leefruimte voor de gehoornde koeien. Al deze veranderingen passen in het holistische inzicht dat zij gaandeweg kregen. Mens, dier en natuur maken samen deel uit van een groter geheel.

De dieren en planten op de boerderij van de familie Arink hebben nog veel instinctieve eigenschappen. Zo hebben de kalfjes nog steeds een zuigreflex direct na de geboorte, de koeien goede moedereigenschappen, het vermogen om te grazen en hun kuddegedrag te laten zien. Bovendien zorgt het gebruik van de eigen stier voor een grotere diversiteit in de veestapel.

Bij de inzet van alle natuurlijke hulpbronnen wil de familie Arink dat bij de productie van voedsel een eeuwigdurende kringloop ontstaat. Er worden zo geen bronnen uitgeput en vindt er geen vervuiling van de leefomgeving plaats. Bovendien blijft het drinkwater zuiver.  

Kijk hier voor meer informatie 

adres :
Gasteveldsdijk 6
7173 PD Lievelde NL