Demeter keurmerk

Demeter is het keurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven en hun (verwerkte) producten. De producten met een Demeter-keurmerk voldoen aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd, daarnaast voldoen ze ook aan Demeternormen en –richtlijnen. Je zou kunnen zeggen: Demeter gaat door waar de biologische landbouw stopt. Zo zijn er strengere eisen aan dierwelzijn en moet er een gesloten kringloop van dierlijke mest en voer zijn. Voor de rundveebedrijven betekent dit bijvoorbeeld dat koeien hoorns dragen, er meer levensruimte in de stal is en dat de bemesting van de grond lager is. Onze Demeter boeren gebruiken ook geen anti-biotica.

Dit keurmerk garandeert dat het product 100% biodynamisch is. Nationaal erkende controle-organisaties, die de producerende bedrijven bezoeken, controleren de naleving van de kwaliteitseisen.

Voor meer info, check de website van Demeter.