EU Bio

Biocontroles zijn procedure- en procescontroles, dit wil zeggen dat de controleur de processen van het productieproces en de warenstroom controleert.

Er wordt gekeken of alle relevante documenten zoals bijvoorbeeld recepten, leveranciers- en klantenlijsten, werklijsten, facturen voor inkomende en uitgaande goederen, bio-certificaten van ingrediënten, ingrediëntenlijsten en etiketten.

Bij de bedrijfsinspectie wordt gecontroleerd of dat, indien van toepassing, gangbare en biologische producten gescheiden bewaard en verwerkt worden om vermenging te voorkomen. De juiste labeling van grondstoffen, tussen- en eindproducten worden ook onder de loep genomen.

Er wordt gecontroleerd of dat alleen toegestane ingrediënten en additieven worden gebruikt en of dat de opgegeven hoeveelheid biologische grondstof (minus verlies door productie)  overeenkomt met de hoeveelheid biologisch eindproduct.

Klik hier voor ons certificaat

Meer informatie vindt u  op de website van de controlerende instantie; SKAL.